Dokončujeme dve parkoviská na Sihoti 3 a 4

Na výstavbe dvoch sihotiarskych parkovísk na Sibírskej a ulici Pod Skalkou finišujú stavebné práce. 

Ide o mestské investičné akcie. Na Sibírskej ulici bolo potrebné rozšíriť jestvujúce kolmé parkovisko a posunúť chodník, aby sa, pri zachovaní obojsmernej premávky, mohlo parkovať aj na pravej strane v smere od Opatovskej ulice, pozdĺžne. Doterajšie šírkové podmienky totiž neumožňovali vyznačiť parkovacie miesta po oboch stranách komunikácie.

Sibírska ulica

Pri vjazde na Sibírsku ulicu, na ľavej strane, bol zrušený ostrovček. Na jeho mieste pribudlo šesť nových parkovacích miest. Na Sibírskej zaparkuje po vyznačení vodorovného dopravného značenia celkovo 91 vozidiel, 62 stojísk bude s kolmým státím a 29 bude pozdĺžnych. Medzi parkovacími miestami bude vyznačený aj pruh (vodorovná značka V13) pred chodníkmi ku vchodom, kde sú aj znížené obrubníky.

situacia sibirska

Pod Skalkou

Nové parkovisko s 22 miestami bolo vybudované na Ul. Pod Skalkou, čiastočne na trávniku a na mieste betónovej plochy vedľa bytového domu 644/1 a 645/3, kde boli umiestnené nádoby na komunálny a triedený odpad. Tie boli nahradené polopodzemnými kontajnermi v inej časti ulice. Chodníky pre peších zostali zachované. Vyznačené boli aj nové pozdĺžne parkovacie miesta pred bytovkami a obnovené kolmé.

situacia Pod Skalkou