Kde parkovať, kedy a ako platiť?

Informácie pre turistov, návštevníkov mesta, kde môže parkovať autobus, kde je bezplatné parkovisko blízko centra, ako uhradia parkovné.

Najčastejšie otázky návštevníkov mesta, turistov, ktorí vo väčších počtoch najmä v lete prichádzajú do Trenčína, či už individuálne alebo v rámci organizovaných zájazdov.

Kde zaparkujeme najbližšie k centru? Ak prichádzate autom môžete zaparkovať v centre

 • na Palackého ulici (parkovné 2 eur/h)
 • na Mládežníckej ulici, prípadne Električnej, pri Štatistickom úrade aj stará časť (0,60 eur/h), je to cenovo výhodnejšie a iba kúsok od centra
 • na záchytnom parkovisku s kapacitou cca 245 vozidiel pri krytej plavárni (Mládežnícka) zdarma
 • na Rozmarínovej ulici (parkovisko s rampami) spoplatnené v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 h. (1 eur/h). V ostatnom čase bezplatne
 • v parkovacom dome, na súkromných parkoviskách (pod mostom)

Kde môžu parkovať turistické autobusy najbližšie k centru?

 • pre autobusy sú vyhradené tri parkovacie miesta na parkovisku na Mládežníckej ulici pri krytej plavárni. Parkujú tu bezplatne.

 Zastávky pre nástup a výstup cestujúcich (z osobných vozidiel aj autobusov) v centre mesta

 • na Palackého ulici na nástupnej a výstupnej ploche (označenej ako Passenger loading area)

Ako uhradíme parkovné?

 • v parkovacích automatoch (ich umiestnenie nájdete na webe http://parkovanietrencin.sk/mapa/). Platiť je možné mincami (akceptované sú 0,10; 0,20; 0,50; 1 euro a 2 eurá) aj platobnými kartami. Lístok nie je potrebné dávať do auta. Dobu parkovania si určíte výškou zvolenej sumy.
 • zaslaním sms na číslo 2200 (len slovenskí operátori). Tvar sms je uvedený na každej dopravnej značke aj automate, pri zasielaní sms je akceptovaná evidenčné číslo vozidlo aj v inom tvare ako slovenské)
 • mobilnou platbou cez QR kód na dopravnej značke
 • na Rozmarínovej ulici v parkovacom automate.

Automaty komunikujú okrem slovenčiny v štyroch  jazykoch, turisti majú  k dispozícii návod v anglickom, nemeckom, ruskom a poľskom jazyku.

Informácie o postupe úhrady za parkovanie sú aj na webe pakovanietrencin.sk v anglickej verzii. Návštevníci sa môžu informovať aj na tel. čísle 0902 911 220 (anglicky 0902 911 258).

Kedy platíme parkovné? Informácie o prevádzkovej dobe sú na každej dopravnej značke pri parkovacích miestach.

 • Parkoviská v centre mesta (pásmo A) celoročne od 9.00 do 24.00 h
 • Pásmo B v pracovných dňoch 8.00 h do  18.00 h
 • Ostatné pásma v pracovných dňoch od 0.00 h do 24.00 h
 • dlhodobé parkoviská v pásmach (v blízkosti centra na Mládežníckej alebo Električnej) v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h.

Kde môžeme parkovať v zóne?
V zóne s regulovaným státím je parkovanie možné iba na vyznačených parkovacích miestach, mimo nich je parkovanie zakázané. Parkoviská na miestnych komunikáciách sú prístupné nonstop a nie sú strážené.