Máte už neplatnú mailovú adresu? Nahláste nám novú

E-mailová adresa je prihlasovacím menom do online konta na spravovanie parkovacích kariet. Cez mail si obnovíte aj zabudnuté heslo.

Koncom roka zrušila spoločnosť Telekom svojim klientom e-mailové adresy @stonline.sk, @mail.t-com.sk, @t-zones.sk, @posta.telekom.sk. Podľa údajov evidujeme ešte niekoľko desiatok držiteľov parkovacích kariet, ktorí majú stále uvedenú nezmenenú a dnes už nefunkčnú emailovú adresu.

Stačí poslať email na adresu parkovanie@trencin.sk, kde uvediete pôvodný email alebo EČV vozidla, na ktoré máte evidovanú parkovaciu kartu a novú emailovú adresu, ktorú používate. Zmenu vybavíme obratom. V prípade akýchkoľvek otázok volajte 0902 911 220 alebo napíšte na parkovanie@trencin.sk.

E-mailová adresa je dôležitá pre vzájomnú komunikáciu. Posielame napríklad upozornenie na končiacu platnosť karty, informácie o zmenách v systéme parkovania, úpravách režimu parkovísk a pod. Ďakujeme.