Vodorovné dopravné značenie na Podjavorinskej ulici

V piatok 23. apríla 2021 nebude možné parkovať na Podjavorinskej ulici, bude sa čistiť a značiť.

Na ulici bude vyznačené nové vodorovné dopravné značenie

  • parkovací pás na pravej strane v smere jazdy,
  • jedno miesto ŤZP, vyhradené pre konkrétneho držiteľa parkovacieho preukazu pre ťažko zdravotne postihnutého
  • cik cak čiary pred vjazdami do dvorov.

Prosíme vodičov, aby v čase čistenia a značenia, od 7.30 do 19.30 neparkovali na uvedenej ulici. Ďakujeme.