Mestský úrad bude v piatok 21. júna 2024 zatvorený

Záležitostí ohľadom parkovania nevybavíte osobne, elektronické žiadosti bude možné vytvoriť a odoslať. Vybavené budú v pondelok. 

V piatok 21. júna 2024 bude Mestský úrad Trenčín zatvorený, vrátane podateľne, matriky, Kultúrno – informačného centra a Denného centra Sihoť a klientskeho centra.

Prosíme, ak si potrebujete vybaviť záležitosti ohľadom parkovania a parkovacích kariet na úrade, urobte tak do štvrtka 20. júna 2024 (vrátane). K dispozícii vám budeme potom opäť v pondelok 24. júna 2024 v riadnych úradných hodinách.

Elektronicky bude možné odoslať žiadosti o vydanie, predĺženie, zrušenie či trvalú zmenu EČV, vybavené budú však najskôr až v pondelok 24.6.2024. Bez obmedzení vybavíte žiadosti, pri ktorých nie je potrebné spracovanie obsluhou parkovacích kariet ako dočasná zmena EČV či vybavenie karty Návšteva pásma.

Za pochopenie ďakujeme.