Na Legionárskej ulici je limitovaná doba zásobovania na 15 minút

Upravené bolo aj parkovanie zásobovacích vozidiel na Hviezdoslavovej ulici.

Pred obchodíkmi na Legionárskej ulici bolo jedno parkovacie miesto vyhradené pre vozidlá zásobovania v čase 6 do 14 h. V ostatnom čase tu mohli parkovať s rezidenti pásma C, s parkovacou kartou typu Pásmo C.

Z dôvodu zabezpečenia obrátkovosti parkovacieho miesta je obmedzená doba zásobovania pre jedno vozidlo v uvedenom čase iba na dobu 15 minút. Zmena je uvedená na upravenej dodatkovej tabuli.

Parkovanie zásobovacích vozidiel je upravené aj na Hviezdoslavovej, kde je všeobecný parkovací box pre zásobovanie časovo limitovaný na 15 minúť a namiesto pri budove Gastracentra (kde bol umiestnený pred rekonštrukciou budovy) na opačnej strane, pod oporným múrom.