Na Mládežníckej bude pre akciu obmedzené parkovanie

Štart aj cieľ pivného pochodu Kukanova 10 v sobotu 10. júna bude na parkovisku, časť bude preto uzatvorená.

V sobotu 10. júna 2023 sa bude konať 31. ročník podujatia s názvom Kukanova desina. Na časti parkoviska na Mládežníckej ulici bude obmedzené parkovanie. Pre potreby podujatia, predajné stánky, obslužné zariadenie, zázemie a pod. bude vyhradených približne 50 parkovacích miest. Čiastočná uzávierka začne už v piatok 9. júna 2023 od 6.00 h a potrvá do 11. júna  2023 do 12.00 h. Na obmedzenie upozornia vodičov prenosné dopravné značky. 

Rozhodnutie o zvláštnom užívaní cestnej komunikácie vydalo Mesto Trenčín ako príslušný cestný správny orgán a po súhlase Okresného dopravného inšpektorátu. Vodiči môžu zaparkovať na okolitých parkoviskách na Mládežníckej ulici oproti Mestskej športovej hale prípadne pri krytej plavárni.

situácia Kukanova 10