Na Sadovej bude dočasne uzavreté parkovisko

Od 14. do 16. septembra 2023 nebude možné parkovať na Sadovej ulici z dôvodu konania hudobného podujatia Garáž v parku.

Parkovacia plocha o rozlohe 600 m2 (cca 18 parkovacích miest) bude vymedzená pre zázemie akcie, organizačný tím, umelcov a dodávateľov. Pri vjazde na parkovisko budú umiestnené mobilné uzávery.

Podujatie Garáž sa uskutoční v Parku M. R. Štefánika, kde odohrá svoj koncert 19 kapiel z celého Slovenska. Podujatie bude doplnené aj o sprievodné akcie.