Obmedzenie parkovania na Západnej ulici

Počas výstavby teplovodnej prípojky bude obmedzené parkovanie na piatich parkovacích miestach.

Od pondelka 11. septembra 2023 začnú práce na výstavbe teplovodnej prípojky od kotolne K3 Západná 2637 k bytovému domu Západná 2502. Pre rozkopávku bude prejazd po komunikácii zabezpečený cez parkovacie miesta a z toho dôvodu dôjde k dočasnému záberu piatich parkovacích miest. Predpoklad ukončenia prác je do konca mesiaca september, v závislosti od počasia.

Prosíme vodičov a chodcov na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v mieste výstavby.