Na Veľkomoravskej budú častejšie kontroly

Vodiči tu parkujú v jednom jazdnom pruhu, čím porušujú pravidlá cestnej premávky a dochádza ku kolíznym situáciám.

Na časti ulice Veľkomoravská začali vodiči parkovať v jednom jazdnom pruhu, pričom na prejazd neostávala potrebná šírka. Ide o časť ulice, ktorá v minulosti bola súčasťou dnes už zbúraného futbalového areálu. Napojená je okruhovou križovatkou na ulicu Odevná. Uvedený úsek sa tak stáva akoby jednosmerným a dve oproti idúce vozidlá majú problém vyhnúť sa. Dochádza tu ku kolíznym situáciám. Situáciu aj na podnet občanov už rieši mestská polícia, ktorá pri kontrolách zaznamenala viacero priestupkov. Pre zabezpečenie poriadku na ulici bude MsP uvedený úsek kontrolovať častejšie.

Upozorňujeme vodičov na paragraf 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke:

„Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.“