O predĺženie karty je možné požiadať najskôr mesiac vopred

Ak Vám končí karta k dátumu 23.9.2023, žiadosť pošlite elektronicky alebo osobne príďte až po 23.8.2023.

Od zavedenia regulácie na najväčšom sídlisku Juh a od rozšírenia parkovacej zóny o sídlisko Sihoť 3,4 uplynie v septembri tri roky. K dátumu 23.9. si bude predlžovať svoje parkovacie karty takmer štyritisíc ich držiteľov. Upozornenie na blížiaci sa koniec platnosti karty dostanú dva týždne pred ukončením platnosti.

Pripomíname, že o predĺženie existujúcej karty alebo vydanie novej karty je možné, v zmysle VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní, požiadať najskôr jeden mesiac pred plánovaným dátumom jej platnosti.

Ak Vám končí karta k dátumu 23.9.2023, žiadosť pošlite elektronicky alebo osobne príďte vybaviť kartu na klientske centrum až po 23.8.2023. Vaša žiadosť môže byť vybavená až po tomto termíne.

Pred odoslaním žiadosti si, prosím, preverte, či nemáte voči mestu žiadne nedoplatky, ktoré môžu byť na miestnych daniach alebo poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Karta môže byť vydaná až po ich uhradení.