Zmena jednomerky a parkovania na Bezručovej ulici

Na ulici Bezručova je zmenený dopravný režim, dôvodom je zvýšenie bezpečnosti v okolí školy.

Nové vodorovné aj zvislé dopravné značenie je umiestnené od 25, augusta. Obojsmerná premávka na Bezručovej ulici je od križovatky so Soblahovskou po prvú križovatku (pri penzióne Formula) a po novom aj v úseku od križovatky s Inoveckou po parkovisko bytového domu Sitka. V tejto časti boli zrušené parkovacie miesta. Zvyšný úsek v smere jazdy od Inoveckej ulice, je jednosmerný.

V jednosmernej časti je upravená maximálna rýchlosť jazdy na 30 km/h, pre upokojenie dopravy je parkovací pás umiestnený striedavo po oboch stranách cesty. Dôvodom úpravy dopravného režimu a parkovanika je zvýšenie bezpečnosti v okolí školy a plynulosť cestnej premávky na Soblahovskej ulici.