Obmedzené parkovanie na Hodžovej pre frézovanie asfaltu

Pre pokračujúcu rekonštrukciu vodovodu na Hodžovej ulici bude na 600 metrovom úseku obmedzené parkovanie.

V utorok 17. marca 2020 v čase od 8.00 do 16.00 h bude spoločnosť ZEMPRES frézovať asfaltový povrch na Hodžovej ulici v úseku od rodinného domu č. 40 po križovatku Hodžova x  Rázusova. Šírka vyfrézovaného povrchu komunikácie je 1,2 m od krajnice  (viď príloha).

Na tieto práce nadviaže rekonštrukcia vodovodu, ktorá bude prebiehať po cca stometrových úsekoch. Pre tieto práce tu dôjde aj v ďalších dňoch k obmedzeniu dopravy a parkovania. Prosíme o zhovievavosť. Ďakujeme.