Predaj kariet pre Juh a Sihoť 3, 4 od 16. marca je zrušený

Preložený bude aj termín spustenia regulácie parkovania v nových pásmach.

  • V záujme zabráneniu šírenia nákazy koronavírusom je zrušený predaj parkovacích kariet v klientskom centre s územnou platnosťou pre Juh a Sihoť 3, 4. Naplánovaný bol od 16. marca 2020.
  • Pre vybavovanie kariet bude klientske centrum zatvorené aj ďalšie dva týždne, predbežne do 27. marca 2020.
  • Ostatné úkony, napríklad predlžovanie platnosti už vydaných parkovacích kariet, trvalé zmeny EČV apod. bude možné iba elektronicky, cez užívateľské kontá, na stránke karty.parkovanietrencin.sk.
  • Pripravujeme možnosť vybavenia aj prvej parkovacej karty elektronicky. O spustení tejto možnosti budeme informovať.
  • Informácie a rady ako postupovať získate na tel. čísle 0902 911 220 (pondelok – štvrtok: 8,00 do 16.00 h, piatok: 8.00 h do 14.00 h).
  • Je možné, že sa posunie aj začiatok regulácie na Juhu a Sihoti 3,4. Primátor zvolá mimoriadne mestské zastupiteľstvo, v ktorom predloží poslancom návrh na zmenu termínu.
  • O ďalších postupoch budeme včas informovať.