Obmedzené parkovanie na Hviezdoslavovej ulici

Západoslovenská distribučná začala s prácami na Hviezdoslavovej ulici. Sú súčasťou revitalizácie pešej zóny.

Práce na revitalizácii pešej zóny zasahujú aj bezprostredné okolie,  parkovanie je obmedzené na Hviezdoslavovej ulici.

Zemné práce budú realizované mikrotunelovaním, na parkovacích miestach bude umiestnená aj technika. Dochádzať bude k postupnému záberu parkovacích miest v trase stavby. Práce sú naplánované do konca júla 2024.