Obmedzené parkovanie na troch uliciach Dolného mesta

Pre frézovanie a asfaltovanie bude obmedzené parkovanie na uliciach Jilemnického, Jesenského, Dolný Šianec.

Po rekonštrukcii vodárenskej infraštruktúry dokončí TVK, a.s. práce povrchovou úpravou komunikácii, frézovaním a následne pokládkou nového asfaltového povrchu. Začnú v stredu 12. októbra a potrvajú do 4. novembra 2022 (uvedené termíny sa môžu zmeniť z dôvodu nepriaznivého počasia).

Harmonogram:

Frézovanie a zametanie ulíc Jilemnického, Jesenského, Dolný Šianec v dňoch 12.10.2022 – 14.10.2022

Stavebné úpravy pred asfaltovaním ulice Jilemnického, Jesenského, Dolný Šianec v dňoch 15.10.2022 – 19.10.2022

Asfaltovanie ulice Jilemnického v dňoch 20.10.2022 – 21.10.2022

Asfaltovanie ulíc Jesenského a Dolný Šianec v dňoch 22.10.2022 – 23.10.2022

Dokončenie asfaltovania ulíc Jesenského a Dolný Šianec v dňoch 24.10.2022 – 25.10.2022

Frézovanie a úprava vpustov, poklopov a uzáverov 28.10. 2022,

Asfaltovanie časti ulice Dolný Šianec – od okruhovej križovatky po križovatku s Jesenského dňa 4. 11. 2022

V uvedených dňoch bude na týchto uliciach obmedzená doprava aj parkovanie. Pri frézovaní bude zabezpečená prejazdnosť komunikácie všetkým vozidlám aj z bočných ulíc. Pri asfaltovaní bude prejazdný jeden jazdný pruh striedavo regulovaný regulovčíkmi, vozidlá záchranných služieb budú uprednostnené. Výjazd z bočných ulíc a vjazdov z dvorov bude však na dobu zatuhnutia asfaltovej vrstvy úplne uzatvorený. Ulica Dolný Šianec a Jesenského od križovatky s Dolný Šianec smer Noviny (podjazd) sa bude asfaltovať výlučne počas víkendov.