Na parkovisku pri vjazde do ulice Južná nezaparkujete

Dôvodom sú prípravné práce na výstavbu obytného súboru Suchý dub na sídlisku Juh.

Záber celého parkoviska bude od 12. októbra 2022 a potrvá po dobu prípravných prác aj samotnej výstavby. Lokalita bude aj dopravne upravená, ulica Južná bude rozšírená, vybudovaná nová križovatka komunikácie obytného súboru Suchý dub s Južnou a parkovacie miesta (šesť stojísk) budú umiestnené na opačnej strane ako sú pôvodne.