Obnova značenia na parkoviskách na Východnej ulici

Obnova vodorovného značenia je naplánovaná na 45. kalendárny týždeň, v prípade priaznlvého počasia.  

V tomto týždni plánujeme obnoviť vodorovného značenia na parkovacích miestach na Východnej ulici. V prípade nepriaznivého počasia sa práce presunú na iný termín.

V utorok 8. novembra 2022  je plánovaná obnova miest popri Lavičkovom potoku (šikmé a kolmé miesta po pravej strane v smere jazdy ku kotolni).
V stredu 9. novembra 2022  je plánovaná obnova pozdĺžnych miest na opačnej strane vozovky (bližšie k sídlisku).

Vodičov žiadame, aby v uvedených dňoch, v čase od 7.00 do cca 17.00 h neparkovali na tých miestach, kde bude prebiehať obnova. O zákaze zastavenia v daných úsekoch informujú aj dočasné dopravné značky s dátumom a časom plánovanej realizácie.