Obmedzené parkovanie na Šafárikovej ulici

Po oprave a položení nového asfaltového povrchu doplníme vodorovné dopravné značenie.

V piatok 28. októbra 2022 v čase od 7.00 h do cca 15.00 h budeme značiť pozdĺžne parkovacie miesta na novom asfaltovom povrchu na Šafárikovej ulici vedúcej k ZŠ Novomeského a obnovovať značenie na kolmých miestach v hornej časti ulice pri areáli školy. V prípade nepriaznivého počasia sa práce presunú na iný termín.

Žiadame vodičov, aby v uvedenom čase neparkovali na časti ulice, kde sa bude značiť. Na zákaz zastavenia ich upozorní už osadené zvislé dopravné značenie. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.