Obnova vodorovného značenia na Sihoti I

V dňoch 1. a 2. marca 2023 bude prebiehať obnova vodorovného značenia na uliciach M. Rázusa a Študentskej na Sihoti 1.

Obnovené budú parkovacie miesta, stredové čiary pri zimnom štadióne a vyznačený bude aj nový ochranný pruh pre cyklistov, ktorý prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na ceste.  Doteraz boli na ceste iba symboly cyklistu.

Došlo aj k zmene dopravnej situácie na začiatku ulice za železničným podjazdom. Na základe podnetov občanov aj poslancov neboli už obnovené parkovacie miesta pred bývalým mliečnym barom (predajňa IMDK), bol tu vyznačený cyklopruh. Cieľom úpravy je zabezpečiť zlepšenie rozhľadu v križovatke ulíc Hodžova a Rázusova.

Vodičov žiadame o trpezlivosť a preparkovanie vozidiel mimo značené úseky až do ukončenia prác. O situácii vodičov informujú dočasné dopravné značky.

Za pochopenie ďakujeme.