Plánované asfaltovanie cesty a parkovísk na sídlisku Kvetná

Parkovanie a prejazd vozidiel budú počas prác výrazne obmedzené.

Práce sú naplánované v termíne od pondelka 6. marca do piatku 10. marca 2023 a sú súčasťou prebiehajúcej výstavby parkovacích miest a komunikácií na uliciach Duklianskych hrdinov a Jána Hollého.

Priebeh prác:

6. marca 2023 (pondelok) – čistenie a zametanie komunikácií

7. marca 2023 (utorok) – asfaltovanie od Ul. Duklianskych hrdinov č.1 cez č. 2/4/6/8/10/12 až po kontajnery na Ul. J. Hollého č. 2

8. marca 2023 (streda) – asfaltovanie od Ul. J. Hollého č. 2, cez č. 4/6/8 až po kontajnery na Ul. J. Hollého č. 10

9. marca 2023 (štvrtok) – asfaltovanie od kontajnerov Ul. J. Hollého č. 10 až po koniec tejto ulice

10. marca 2023 (piatok) – dokončenie asfaltovania Ul. J. Hollého a Ul. Duklianskych hrdinov č. 22

Práce budú prebiehať počas dňa, v čase štandardnej pracovnej doby a po etapách. Vodičov žiadame o uvoľnenie parkovacích miest, v dňoch plánovaného čistenia a asfaltovania, najneskôr do 7.00 h rannej. Po položení asfaltovej vrstvy, minimálne  5 hodín nebude možný prechod, prejazd ani státie na novom povrchu. Po tomto čase bude prechod aj prejazd opäť možný a po 24 hodinách od položenia asfaltu aj bezpečný.

O obmedzení dopravy po cestnej komunikácií a státia na parkovacích plochách sú obyvatelia informovaní aj výveskami na  vchodoch.

Ďakujeme za rešpektovanie dočasných dopravných značení a taktiež pokynov zhotoviteľa a mestskej polície.