Obdobie dočasne bezplatného parkovania skončí 21. mája

Opätovnú reguláciu parkovania schválili poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 6. mája 2020.

Regulované parkovanie bolo dočasne pozastavené 24. marca 2020. Dôvodom boli opatrenia, ktoré mali zamedziť šíreniu koronavírusu.

S plošným uvoľňovaním opatrení sa výrazne zvyšuje počet áut v meste. Aby bol v uliciach opäť poriadok je potrebné regulovať počty áut.