Bezplatné parkovanie trvalo 59 dní. Kartám predĺžime platnosť

Informácie o novom termíne platnosti dostanú držitelia parkovacích kariet emailom, príp. prostredníctvom SMS.

Obdobie bezplatného parkovania trvalo od 24. marca do 21. mája 2020. Kartám, ktorým pôvodná platnosť končí po 21. máji, bude predĺžená platnosť o 59 dní. Kartám, ktorým platnosť skončila počas obdobia parkovania zdarma sa vyráta počet dní od 24. marca do pôvodného termínu skončenia ich platnosti. Tento počet dní sa potom pripočíta k dátumu 22. máj.

Príklad 1: karta, ktorej končí platnosť 1. 6. 2020, bude mať platnosť predĺženú o 59 dní, teda platiť bude až do 30. 7. 2020.

Príklad 2: karta, ktorej skončila platnosť 1. 4. 2020, bude predĺžená o 9 dní (od 24. marca do 1.4.). Týchto 9 dní sa pripočíta k termínu ukončenia bezplatného parkovania – k 22. máju. Nová platnosť je do 30. mája 2020.

Informácie emailom alebo cez SMS: Informáciu o novom termíne platnosti karty dostanú držitelia parkovacích kariet emailom, príp. prostredníctvom SMS. Zároveň sa obnoví zasielanie emailov, ktoré budú 15 dní vopred upozorňovať na termín platnosti karty už aj s upraveným predĺženým termínom platnosti.

Držitelia kariet, ktorým v bezplatnom období skončila, resp. končí platnosť, môžu už teraz požiadať elektronicky o predĺženie platnosti karty prostredníctvom webstránky karty.parkovanietrencin.sk. Upozorňujeme, že karta sa stáva platnou nie odoslaním žiadosti, ale až po prijatí platby na účet mesta Trenčín. Využiť môžete spôsob úhrady platobnou kartou priamo cez elektronické konto. Postup je rýchly a jednoduchý, bez uvádzania variabilného symbolu a čísla účtu.

Karty, ktorým končí platnosť po 21. máji 2020, môžu držitelia predĺžiť elektronicky alebo aj osobne v Klientskom centre MsÚ Trenčín, ktoré je opäť otvorené.