Parkovisko s novým povrchom aj s vyznačenými miestami

Na parkovisku pri garážach na Žilinskej ulici je vyznačených devätnásť parkovacích miest.

 

Na ulici Žilinská za bytovými domami č. 640 až 642 a za garážami pri hrádzi bol opravený povrch parkoviska a po pokládke nového asfaltu aj nanovo vyznačené parkovacie miesta.

Na parkovisko je upravený aj prístup a to po novej časti ulice Žilinská, okolo novovybudovanej polyfunkčnej budovy, čo prispelo k zvýšeniu bezpečnosti dopravy v tejto lokalite. Do rekonštrukcie sa na parkovisko dalo dostať prejazdom po chodníku.