Značenie parkovacích miest na Turkovej a Pádivého ulici

Vo štvrtok 23. júna budeme vyznačovať parkovacie miesta na zrekonštruovaných uliciach na Sihoti.

Vo štvrtok 23. júna budeme vyznačovať parkovacie miesta na uliciach a parkoviskách Pádivého a M. Turkovej tam, kde bol vymenený asfaltový povrch a nahradený novým. Z tohto dôvodu žiadame vodičov, aby s vozidlami vo štvrtok 23. júna 2022 neparkovali na uvedených dvoch uliciach a uvoľnili ich v deň značenia najneskôr do 7.00 h.

Držitelia parkovacích kariet s trvalým pobytom na týchto uliciach boli o obmedzení parkovania informovaní emailom.

Ďakujeme vopred za spoluprácu a rešpektovanie prenosného dopravného značenia.