Na časti parkoviska bude mobilné odberové miesto

Pre jeho umiestnenie bolo vyčlenených 42 parkovacích miest, zmenil sa aj režim dopravy.

Veľkokapacitné odberové miesto (VOM) pre COVID-19 je umiestnené na parkovisku na Mládežníckej ulici, pri krytej plavárni, v priestore pri hrádzi medzi dvoma schodiskami. Upravené bolo aj dopravné značenie tak, aby na ostatné parkovacie miesta bol umožnený vjazd aj výjazd bez prejazdu cez odberné miesto. Odberným miestom sa prechádza v smere od  mostu na ostrov k železničnému mostu, teda v opačnom smere ako sa tadiaľ jazdilo doteraz.

Veľkokapacitné mobilné odberové miesto bude fungovať od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 16.00 h. Pozostáva z dvoch odberových kontajnerov a jedného sociálneho kontajner pre jeho pracovníkov.

O zriadení veľkokapacitného odberového miesta v Trenčíne rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva SR. Dôvodom jeho zriadenia je narastajúci počet ľudí s podozrením na ochorenie COVID 19 v Trenčianskom kraji a rastúca potreba testovania na toto ochorenie. Mobilné odberové miesto pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Trenčín bude naďalej fungovať s dennou kapacitou 100 odberov. VOM pri plavárni by malo zabezpečovať ďalších 300 odberov.