Úprava hraníc pásma B a C na Súdnej ulici

Na časti ulice Súdna, ktorá doteraz patrila do pásma B, bude pásmo C a parkovisko značené ako dlhodobé.

Pásmo B končí už vstupom Nemocnice pre obvinených a odsúdených (od Námestia sv. Anny). Od vstupu smerom ku križovatke s Piaristickou je už pásmo C a parkovacie miesta označené ako dlhodobé s prevádzkovou dobou v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h.