Pre výkopové práce bude obmedzené parkovanie na Východnej ulici

Počas výkopových prác bude potrebné uvoľniť asi 30 parkovacích miest pred bytovým domom č. 6690.

Rozkopávka pre trasu teplovodného potrubia na Východnej ulici pokračuje smerom k bytovému domu č. 6690. Naplánovaný termín prác je od 21. do 27. novembra 2022, v závislosti od počasia.

Pre práce na teplovodnom napojení bude obmedzené parkovanie na približne tridsiatich stojiskách pred vchodmi 31 a 33. Počas výkopových prác v zeleni bude potrebné tieto parkovacie miesta uvoľniť. Celý úsek nebude rozkopaný naraz, ale na etapy (bude označené). Rozkopávka na ulici (po celej šírke) bude pred vchodom č. 31. Rozkopaná časť bude vždy večer toho dňa zasypaná.

Vodiči môžu v prípade potreby obísť rozkopaný úsek  po novovybudovanom a už otvorenom úseku cesty pred obytným súborom Halalovka. Zvýšte, prosím, opatrnosť pri prejazde úsekom rozkopávky.

výkres