Pre asfaltovanie je nutné uvoľniť parkoviská

Termíny asfaltovania sú naplánované v dňoch 14. až 16. decembra 2022, realizácia prác bude závisieť od počasia.

Výstavba parkovacích miest a komunikácií na uliciach Duklianskych hrdinov a Jána Hollého bude pokračovať asfaltovaním parkovísk a cestných komunikácií v dňoch 14. až 16. decembra 2022 od cca 7.00h. Žiadame preto vodičov, aby uvoľnili parkovacie miesta, v plánovaných termínoch asfaltovania, v ranných hodinách do 7:00 h.

Pohyb vozidiel po cestnej komunikácií a státie na parkovacích plochách budú výrazne obmedzené. V určitých časoch nebude možné jazdiť po novom povrchu. Odporúčame odložiť prechod, prejazd a státie na nových asfaltových povrchoch minimálne 5 hodín od položenia asfaltu. Po tomto čase bude prechod, resp. prejazd opäť možný a do 24 hodín od vyasfaltovania aj bezpečný.

Ďakujeme za rešpektovanie dočasných dopravných značení i pokynov zhotoviteľa a mestskej polície.