Prerušenie asfaltovania na sídlisku Kvetná

Z dôvodu technickej poruchy na asfaltovacom zariadení sú práce dočasne zastavené.

Práce sú súčasťou prebiehajúcej výstavby parkovacích miest a komunikácií na uliciach Duklianskych hrdinov a Jána Hollého a pôvodne mali trvať od pondelka 6. marca do piatku 10. marca 2023. Z dôvodu technickej poruchy na obalovačke – zariadení na výrobu asfaltu, bolo asfaltovanie prerušené a práce zastavené. Na odstránení poruchy zhotoviteľ intenzívne pracuje. Pokračovať v asfaltovaní sa bude ihneď po odstránení poruchy, t.j. v najbližších dňoch.