Za karty nie je potrebné doplácať cenový rozdiel

Nové ceny sa týkajú parkovacích kariet vydaných po 18. marci 2023.

Novelizované VZN o dočasnom o parkovaní okrem iných bodov prináša aj nový cenník tak jednorazového parkovného ako aj cien parkovacích kariet.  Platiť začne od 18. marca 2023, nadobudnutím účinnosti VZN.

Nové ceny sa týkajú iba parkovacích kariet, vydaných 18. marca 2023 a neskôr. Pre karty, vydané pred 18. marcom sa nič nemení a sú za nezmenenú cenu platné až do skončenia ich platnosti. To znamená, že karta vydaná napríklad 23.9.2022 platí za rovnakú cenu celých 365 dní, teda až do 22.9.2023. Nie je potrebné žiadny rozdiel po 18. marci 2023 doplácať. Ak si budete kartu predlžovať až septembri, jej cena bude už podľa nového cenníka.

Pripomíname, že kartu je možné predlžovať najskôr jeden mesiac  pred plánovaným dátumom platnosti parkovacej karty uvedeným v žiadosti o vydanie karty.