Prípravné práce na reguláciu parkovania na Juhu pokračujú

Na Halalovke vyznačia parkovací pás. Vodiči zaparkujú pozdĺžne.  

Vo štvrtok 18. júna 2020 sa bude vyznačovať parkovací pás na ulici Halalovka, po pravej strane v smere od ulice gen. Svobodu. V prípade nepriaznivého počasia sa práce presunú na najbližší možný termín.

Prosíme vodičov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia a preparkovanie v termíne, uvedenom na dočasných značkách, aby práce prebiehali bez zbytočného zdržania. Zvýšte, prosím, opatrnosť v mieste prebiehajúcich prác.

Ide o dokončenie vodorovného dopravného značenia, realizovného v rámci príprav na spustenie regulácie parkovania na sídlisku Juh (aj Sihoť 3,4) od 23. septembra 2020. Zároveň bude dopravnými značkami, označujúcimi parkoviská, jednosmerky, chodník pre cyklo aj peších a pod. vyznačená celá oblasť Halalovky.