Regulované parkovanie môže byť opäť spustené od 22. mája

O návrhu budú poslanci rozhodovať na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 6. mája 2020.

Platené parkovanie bolo dočasne pozastavené od 24. marca v súvislosti s opatreniami zamedzujúcimi šíreniu koronavírusu.

Mesto týmto krokom vyšlo v ústrety občanom, aby mohli parkovať aj v iných častiach mesta ako mali parkovaciu kartu a nemuseli platiť jednorazové parkovné. Mnohí totiž počas trvania opatrení pomáhali príbuzným a známym a nosili im napríklad potraviny,

Bezplatné parkovanie využívali aj občania, ktorí bežne jazdili do práce hromadnou dopravou, no kvôli vírusu uprednostnili dopravu vlastným vozidlom.

Situáciu po zavedení bezplatného parkovania pravidelne monitorovali pracovníci útvaru mobility aj mestskej polície. Zrušenie plateného parkovania zaplnilo parkoviská najmä v centre, počas dňa boli maximálne obsadené. Po Palackého ulici vodiči krúžili aj niekoľkokrát, kým našli voľné miesto.

Podobná situácia nastala v obytných zónach, napríklad v Dolnom meste či na Sihoti. Pribúdali požiadavky občanov na opätovné spustenie regulácie. Ak odišli z parkoviska spred domu, hoci krátkodobo, po návrate mali problém nájsť voľné miesto. V mnohých prípadoch tam už boli zaparkované autá z okolitých miest.

Rozhodnutie dočasne zrušiť regulované parkovanie na začiatku opatrení pomohlo, momentálne občania začínajú toto rozhodnutie využívať v rozmere, ktorý začína byť neúnosný.

Po schválení mestským zastupiteľstvom nadobudne návrh o ukončení bezplatného parkovania účinnosť 22. mája 2020, tzn. od 22. mája bude parkovanie v Trenčíne, v regulovaných pásmach opäť spoplatnené.