Rekonštrukcia tretieho úseku ulice M. Bela začne 16. 6. 2022

Práce sa presunu od križovatky prepojovacej komunikácie Mateja Bela a Východná po križovatku s Ul. gen. Svobodu.

Ide o úsek pred bytovými domami Mateja Bela č. 1 – 21 a 2 – 12, cestu aj s priľahlými parkoviskami, okrem súkromných plôch pred garážami. V rekonštruovanom úseku bude platiť na ceste i parkoviskách zákaz zastavenia v čase od 7.30 do 18.00 h, vrátane víkendu. Mimo tohto času, teda v nočných hodinách, tu bude možné parkovať.

Z dôvodu preniehajúce rekonštukcie žiadame vodičov, aby každý deň od štvrtka 16. júna až do ukončenia prác tretej etapy uvoľnili parkovacie miesta najneskôr do 7.30 h, aby parkujúce vozidlá neprekážali pri stavebných prácach.

V stredu od 11.00 h je plánovaný orez zelene popri ceste a parkoviskách, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu zelene pri frézovaní asfaltu. Ak parkujete vozidlo pri stromoch a kríkoch, ktoré zasahujú do parkoviska, prosíme o uvoľnenie parkoviska aj v deň orezu. Ďakujeme vopred za rešpektovanie dopravného značenia.

Presné zobrazenie úsekov, predbežný harmonogram a ďalšie informácie nájdete na stránke https://parkovanietrencin.sk/rekonstrukcia-cesty-a-parkoviska-na-ulici-mateja-bela/