Trojmesačná alebo ročná?

Časová platnosť parkovacích kariet abonentskej či rezidentskej je buď rok (365 dní) alebo tri mesiace.

Výber typu karty, jej územná či časová platnosť je na rozhodnutí žiadateľa o kartu. Rozdielna doba platnosti karty však nie je jediným rozdielom.
Ročná
– zrušenie aj bez dôvodu
– dve dočasné zmeny EČV (na dobu dvakrát po šesť týždňov, maximálne 12 týždňov)
– raz trvalá zmena EČV
Trojmesačná
– zrušenie iba z dôvodov, ktoré spôsobia zánik nároku na užívanie karty (zmena trvalého pobytu alebo predaj motorového vozidla)
– raz trvalá zmena EČV
– dočasné zmeny nie sú možné

Vybaviť si ročnú parkovaciu kartu je teda výhodnejšie. Po zrušení karty vrátime alikvotnú čiastku, podľa dôvodu buď bez storno poplatku alebo s desaťpercentným storno poplatkom. Kartu zrušíte elektronicky cez vaše online konto, alebo v klientskom centre osobne.