Upozornenie na obmedzené parkovanie na Ul. gen. Goliana

Dôvodom bude rekonštrukcie sietí v zemi. Kanalizácie a neskôr aj plynovodu.

Na Ul. Goliana v úseku od Študentskej po Kpt. Nálepku bude obmedzené parkovanie z dôvodu postupnej rekonštrukcie kanalizačného ako aj plynového potrubia.

Práce začali začiatkom marca, potrvajú cca dva mesiace v závislosti od poveternostných podmienok. Postupovať budú po etapách, záverečná úprava komunikácie bude vykonaná do konca roka. Na obmedzenie a zabraté parkovacie miesta upozornia vodičov dočasné dopravné značky.

Prejazd ulice bude zabezpečený vo voľnej prejazdnej šírke minimálne 3 metre, obchádzanie prekážky (pracovná sústava, stroje, obslužné vozidlo) na ceste môže byť vedené aj po parkovacích miestach. Pri výmene plynového potrubia bude časť ulice rozkopaná (po etapách).

Upozorňujeme vodičov a chodcov, aby zvýšili opatrnosť pri prejazde pracovným úsekom.