Úprava VZN sa týka parkovania cudzincov s dokladom ŤZP

Mesto vyhovelo protestu prokurátora, úpravu parkovacieho nariadenia schválili poslanci na zasadnutí 28. februára 2024.

Podľa prokurátora vo VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní v Trenčíne chýba ustanovenie o bezplatnom parkovaní cudzincov, ktorým vydali doklad o zdravotnom postihnutí v zahraničí.

V proteste prokurátor uvádza, že mesto nedostatočne určilo výhody pre konkrétne zdravotne postihnuté osoby a obmedzuje získanie rôznych vhod pre zdravotne postihnuté osoby „len“ na parkovací preukaz pre zdravotne postihnuté osoby odvíjajúci sa z ustanovenia § 17 Zákona o príspevkoch. Slovenská republika je zmluvne viazaná Viedenským dohovorom, na ktorého uplatňovanie na Slovensku priamo odkazuje zákon o cestnej premávke. Znamená to, že štátny príslušník inej krajiny, ktorý má v domovskej krajine vydaný určitý obdobný doklad, je tak isto oprávnený používať na jeho základe obdobné výhody ako občan Slovenskej republiky na základe parkovacieho preukazu.

Úpravou VZN č. 10/2026 o dočasnom parkovaní v platnom znení nedošlo k žiadnej zmene podmienok pre vydávanie parkovacích kariet pre žiadateľov s parkovacím preukazom ŤZP alebo pri parkovaní s parkovacím preukazom na verejných parkoviskách prevádzkovaných mestom Trenčín. Vyhovenie protestu prokurátora sa týkalo upresnenia informácie o rovnakých výhodách parkovania zdravotne postihnutých osôb, ktorým doklad – parkovací preukaz ŤZP vydali v zahraničí a doplnenie odkazu na európsku legislatívu, ktorá bola zohľadnená už pri vytváraní novely VZN, týkajúcej sa parkovania osôb ŤZP.