V piatok bude pre dopravu uzatvorená ulica 28. októbra

Úplná uzávierka bude od 7.00 h do 17.00 h v časti od križovatky so Soblahovskou ulicou po Dlhé Hony.

Dôvodom úplnej uzávierky v piatok 12. apríla 2024 bude čistenie cesty aj vpustí, opravy výtlkov a obnova vodorovného dopravného značenia na parkovacích miestach a priechodoch pre chodcov.

Vodičov prosíme o dodžiavanie prenosného dopravného značenia a preparkovanie vozidiel v uvedenom čase, aby nebol ohrozený harmonogram prác a všetky činnosti sa mohli zabezpečiť v rámci jednej uzávierky. Ďakujeme.