Výstavba parkovísk na Ul. M. Turkovej na Sihoti

Stavať sa bude na viacerých miestach, celkovo pribudne 32 parkovacích miest.

Výstavba bude prebiehať na viacerých miestach na ulici M. Turkovej, konkrétne pred domami č. 1721/1, 1728/2 a 1729/4-20, č. 1729/16-20. V rámci stavby bude rozšírené jedno jestvujúce parkovisko a vybudované tri nové parkoviská s kolmým státím v mieste jestvujúcej asfaltovej plochy, betónovej plochy a v zeleni pri bytovke.

→ pri bytovom dome M. Turkovej č. 1727/1 – tri parkovacie miesta s kolmým státím,

→ na mieste spevnenej plochy pri budove predajne potravín Milk Agro – šesť miest s kolmými státím

→ na ul. M. Turkovej v mieste betónovej plochy ohraničenej betónovým múrikom – 12 parkovacích miest s kolmým státím.

→ na betónovej ploche, kde sú v súčasnej dobe umiestnené smetné nádoby pred bytovým domom č.1729/20 a sčasti v zeleni – 11 parkovacích miest s kolmým státím.

Práce začnú 30. novembra 2020, dokončenie parkoviska bude závisieť od počasia,  Ak sa nepodarí dokončiť stavbu v tomto roku, bude zabezpečená tak, aby nebola ohrozená zimná údržba a neobmedzovala dopravu a obyvateľov okolitých bytoviek.

Prosíme vodičov, aby v mieste výstavby jazdili opatrne, s ohľadom na pohyb pracovných strojov a rešpektovali prenosné dopravné značenie a pokyny pracovníkov stavby.Ďakujeme.