Zmeny na parkoviskách na Cintorínskej a Študentskej

Úprava režimu a doby spoplatnenia začne platiť od  2. novembra 2020.

 

Čast parkoviska na Študentskej ulici v úseku od Hurbanovej po Nábrežnú ulicu, meníme na základe požiadaviek občanov, z dlhodobého režimu na nonstop režim. Pre označenie pásma pri jednorazovom parkovaní je potrebné použiť symbol TNG. Spoplatnené bude v pracovných dňoch nonstop – 0.00 – 24.00 h a počas víkendov a sviatkov v čase 0.00 – 8.00 a 19.00 – 24.00 h. V prípade priaznivého počasia budú na tejto časti vyznačené aj parkovacie boxy namiesto parkovacích pásov,

Parkovisko na Cintorínskej ulici pri križovatke so Soblahovskou ulicou sa preraďuje z nonstop režimu do režimu dlhodobého parkoviska. Pre označenie pásma pri jednorazovom parkovaní je potrebné použiť symbol TND2. Doba spoplatnenia bude iba v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 h, víkendy, sviatky bez úhrady.

Vodičov na zmenu upozornia okrem vymenených dopravných značiek aj dočasné dodatkové značky „Zmena režimu parkovania“.

Viac informácií získate na tel. č. 0902 911 220 alebo svoje otázky píšte na adresu: parkovanie@trencin.sk.

zmena zobrazenia