Zjednotená prevádzková doba pásiem

Od 23. septembra sú všetky pásma s rovnakou dobou spoplatnenie, okrem pásma A.

Vo všetkých pásmach B,C,D, G, H, J je rovnaká doba spoplatnenenia a to

✔ V pracovných dňoch: od 0.00 h do 24.00 h

✔ V ostatných dňoch: od 0.00 h do 8.00 h a od 19.00 h do 24.00 h

Počas víkendov a sviatkov budú tak spoplatnené len skoré ranné a neskoré večerné hodiny. Od 8.00 do 19.00 h bude parkovanie cez víkendy a sviatky bezplatné, najmä kvôli návštevám. Spoplatnenie v nočných hodinách zavádzame po skúsenostiach z doteraz regulovaných lokalít, kde si ho vyžiadali občania. Tým, že sa za miesta v noci bude platiť, nebudú na nich parkovať vozidlá, ktoré nemajú parkovaciu kartu a miesta tak budú k dispozícii „domácim“ s parkovacou kartou.

Na parkoviskách označených ako dlhodobé (v pásmach C,D,G,H,F,J) v pracovných dňoch parkovanie spoplatnené od 8.00 h do 16.00 h. Parkoviská označené ako dlhodobé – nočné (nová kategória parkoviska, zatiaľ iba v pásme J, na Juhu pri cintoríne, symbol TNJ3) sú spoplatnené v pracovných dňoch od 0.00 h do 8.00 h a od 19.00 h do 24.00 h.