Zmena limitu dĺžky vozidla pre vydanie karty

Parkovaciu kartu získajú aj dlhšie vozidlá. Zmena platí od 12. októbra 2023.

Od začiatku zavedenia regulácie parkovania bol stanovený limit pre vydanie parkovacej karty pre vozidlá do dĺžky 5,3 metra. Zaznamenávali sme však žiadostí od držiteľov niektorých vozidiel, kategórie M1, ktorých dĺžka bola len o pár centimetrov nad stanovený limit. Vzhľadom ku skutočnosti, že tieto vozidlá sú bežne využívané občanmi Trenčína na súkromné účely, predĺženie o 10 cm by nemalo spôsobovať vážnejšie problémy.

Parkovaciu kartu pre vozidlá do 5,4 metra je možné vybaviť od štvrtka 12. októbra 2023.

Zámer zmeniť limit dĺžky vozidla, pre ktoré mohla byť vydaná parkovacia karta bol predložený na rokovanie mestskému zastupiteľstvu opakovane, prvý raz v roku 2018 ju zastupiteľstvo neschválilo.