Značenie parkovacích miest na Kukučínovej ulici

Na Kukučínovej ulici hornej aj dolnej časti,  budú  vyznačené parkovacie miesta. Celkom 35 miest.

Vodorovné aj zvislé dopravné značenie bude zrealizované v priebehu mesiaca jún, zámerom je zabezpečiť poriadok, možnosť bezproblémového vývozu smetí a bezpečný prejazd vozidiel. Z uvedeného dôvodu bude v hornej časti smerom na Brezinu zriadená Zóna 30.

Parkovacie miesta budú vyznačené na dolnej časti od Železničnej ulice po križovatku s ulicou M.R. Štefánika, na časti od križovatky  s M.R. Štefánika smerom na Brezinu ako aj na bočnej vetve Kukučínovej s bytovými a rodinnými domami.

V dolnej časti bude vyznačených 14 miest na pravej strane v smere na ulicu M.R. Štefánika. Časť boxov bude vyznačených aj čiastočnej na chodníku. Zámerom je umožniť státie, ktoré v súčasnosti, v zmysle zákona, nie je možné. Takéto parkovanie bude doplnené aj zvislou dopravnou značkou. Inak by tu vozidlá vzhľadom na šírkové parametre komunikácie nemohli vôbec parkovať.

V časti od križovatky s M.R.Štefánika smerom na Brezinu bude sedem miest  na pravej strane a za križovatkou štyri na ľavej strane. V bočnej vetve bude 11 miest, zároveň budú všade vyznačené aj cik cak čiary pred vjazdmi na pozemky.