Značíme parkovacie miesta na Hlavnej ulici

Parkovací pás bude vyznačený striedavo oboch stranách ulice s dvojsmernou premávkou.

V piatok 3. marca 2023 sa bude značiť ulica Hlavná v mestskej časti Zlatovce. Požiadavku na vyznačenie iniciovala Mestská polícia v Trenčíne na základe množiacich sa sťažností a oznámení na parkovanie v rozpore so zákonom. Cieľom úpravy je zabezpečiť na ulici poriadok s parkujúcimi vozidlami.

Okrem parkovacieho pásu budú vyznačené aj zákazy státia pred vjazdami do dvorov a pred bránami a vyšrafované miesta. Parkovací pás, kde budú môcť vozidlá pakrovať, bude vyznačený vždy iba na jednej strane, striedavo. Striedanie parkovania na oboch stranách cesty je odskúšané a účinné riešenie na upokojenia dopravy.