Aktuality

Mesto pripravuje zmeny v parkovaní
Mesto pripravuje zmeny v parkovaní

Bezplatné parkovanie pri cintoríne, zaradenie nových pásiem, úprava času spoplatnenia a cien parkovania v centre. Tieto i ďalšie zmeny prináša novelizácia nariadenia o parkovaní.

zmena zobrazenia