Ako správne poslať sms na bezplatné parkovanie?

Držitelia parkovacieho preukazu ŤZP môžu parkovať na spoplatnených miestach tri hodiny počas dňa bezplatne. Po odoslaní sms.

Od 18. novembra 2023 došlo k zmenám pri parkovaní pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP vydaného úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Naďalej môžu parkovať bezplatne na vyznačených miestach ŤZP, s preukazom umiestneným za čelným sklom  Na spoplatnených parkovacích miestach môžu parkovať buď s vybavenou zvýhodnenou parkovacou kartou ZŤP (v závislosti podľa jej typu a územnej platnosti) alebo po odoslaní SMS na číslo 2200. Odoslanie SMS je bezplatné

Tvar sms pre bezplatné parkovanie: TNX medzera EČV medzera číslo parkovacieho preukazu.

  • pri bezplatných SMS sa neudáva pásmo parkovania, používa sa jedno spoločné označenie TNX
  • taktiež sa neudáva dĺžka parkovania, jedna SMS znamená jedna hodina parkovania
  • po doručení potvrdzujúcej SMS môžete odoslať ďalšiu SMS pre predĺženie doby bezplatného parkovania
  • v SMS je potrebné uviesť číslo parkovacieho preukazu
  • vodič s trenčianskym EČV uvádza v texte SMS dvakrát TN, raz pri označení kódu TNX a raz pri uvedení EČV parkujúceho vozidla, napríklad: TNX TN123XY 112233, vodič s iným EČV uvádza kód TNX iba raz: TNX BA123AB 445566.
  • pri zadávaní SMS neopisujte vzor z inštruktážneho oznamu na automate. Napíšte reálne EČV parkujúceho vozidla (pre evidenciu v databáze za účelom kontroly) a  reálne číslo parkovacieho preukazu, ktoré umiestňujete za čelné sklo.
  • pred odoslaním SMS odporúčame kontrolu tvaru SMS, najmä čísla parkovacieho preukazu
  • Po vyčerpaní troch bezplatných hodín je potrebné odoslať SMS v bežnom tvare pre platené pásmo. SMS v tvare:  lokalita medzera EČV medzera čas (h), príp. uhradiť parkovné cez aplikáciu alebo v automate, napríklad pri parkovaní v pásme J (Juh) TNJ EČV – ak ide o trenčianske EČV TN123XY počet hodín od 1 do 9).

Vozidlo musí vozidlo musí byť označené parkovacím preukazom viditeľne umiestneným za čelným sklom. Parkovací preukaz  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Preukaz vydáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Pravidlá pre používanie parkovacieho preukazu upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v § 44.