Označenie parkovacích miest v nových pásmach

V nových pásmach, ktoré sú spoplatnené od 18.11.2023, bude použité odlišné značenie ako v už spoplatnených častiach parkovacej zóny.Podľa platnej legislatívy nemôžu byť pod značkou P – Parkovisko umiestnené detailné informácie o parkovaní. Informácie o parkovaní a spôsoboch úhrady nájdete na samostatných infotabuliach. Tie budú umiestnené z opačnej strany značky P – Parkovisko, príp. na samostatných stĺpikoch.

V spodnej časti infotabule nájdete aj formát bezplatnej SMS pre vozidlá prepravujúce osoby s parkovacím preukazom.

Vyobrazenie infotabule v nových pásmach:

Informácia o formáte bezplatnej SMS sa nachádza aj na parkovacích automatoch.