Bezplatné parkovisko pri zlatovskej stanici je už otvorené

Parkovať tu môže takmer 60 vozidiel. Bezplatne. Súčasťou parkoviska je aj prístrešok pre bicykle so stojanmi.

Parkovisko vybudovalo mesto Trenčín na voľnej ploche medzi ulicami Bratislavská a skladom pri železničnej stanici Zlatovce. Šlo o investíciu vo výške takmer 200 tisíc eur. Parkovisko nie je spoplatnené.

Na parkovisku sú dve parkovacie stojiská pre osoby so zdravotným postihnutím, miesta s pozdĺžnym aj so šikmým radením. Povrch parkoviska je z betónovej zámkovej dlažby. Vjazd a výjazd na parkovisko, ako i celý dopravný pohyb po ploche parkoviska je jednosmerný. Vjazd je od budovy železničnej stanice Zlatovce, výjazd z parkoviska na verejnú cestnú sieť je v mieste medzi objektom Autosklo a čerpacou stanicou na ul. Bratislavská, kde je jestvujúci pruh na odbočenie vľavo.

V Trenčíne máme niekoľko záchytných parkovísk

Vozidlá na nich parkujú bezplatne. Priamo v centre, pri krytej mestskej plavárni, pre cca 240 vozidiel, na sídlisku Juh, na Východnej ulici, kde sa dá pohodlne a bez úhrady zaparkovať na približne 250 miestach. Po novootvorenom parkovisku pri zlatovskej stanicu plánujeme ďalšie záchytné parkoviská Pred Poľom, medzi okružnou križovatkou a podjazdom na Sihoť a v Biskupiciach.