Obmedzené parkovanie na Električnej ulici

Na časti parkoviska budú dňa 5. septembra 2022 umiestnené predvádzacie stánky.

Z dôvodu konania prezentačnej akcie náradia, ktorá sa uskutoční počas dňa 5. septembra 2022, bude obmedzené parkovanie na približne desiatich parkovacích miestach situovaných pred predajňou AGI. Umiestnené tu budú stánky. Na parkovanie použite, prosím, parkoviská v okolí, napríklad na ďalšej časti „starej“ Električnej alebo pri Štatistickom úrade.