Karty môžete vybaviť aj v predstihu

Karty, ktorým končí platnosť 22.9. 22 môžete predĺžiť už teraz, neskráti sa vám doba platnosti.Do zóny s regulovaným státím boli zaradené pred dvomi rokmi (23.9.) zatiaľ posledné lokality mesta – sídlisko Juh (pásmo J) a Sihoť 3,4 (pásmo H). Blíži sa tak termín predlžovania takmer štyroch tisícok kariet.

Karty môžete predĺžiť už teraz, neskráti sa vám doba platnosti. Nová začne platiť až po ukončení platnosti predchádzajúcej. Upozornenie na končiaci termín platnosti kariet posielame dva týždne pred ukončením platnosti karty. Je to dostatočný čas na vyriešenie aj ďalších záležitostí, napríklad nedoplatku. V zmysle VZN 10/20216 o dočasnom parkovaní nemôže mať žiadateľ voči mestu žiadny nedoplatok na miestnych daniach a/alebo poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Jednoduchý a rýchly spôsob ako predĺžiť kartu je odoslať elektronickú žiadosť cez online konto. Pokiaľ ste si už konto zaregistrovali ale zabudli heslo, použite tlačidlo Zabudnuté heslo, umiestnené hneď pod prihlasovacími údajmi na stránke karty.parkovanietrenčín.sk.

Ak ste si konto ešte neaktivovali, dohľadajte v elektronickej pošte mail s aktivačným linkom, alebo požiadajte o jeho opätovné zaslanie (mailom na parkovanie@trencin.sk, alebo telefonicky na čísle 0902 911 220).

Kartu môžete vybaviť a uhradiť aj osobne v klientskom centre. Odporúčame prísť skôr ako tesne pred ukončením platnosti terajšej karty, neskôr je možné očakávať dlhšie čakacie doby na vybavenie.